همکاران محترم و هنرجویان عزیز جهت دسترسی به آیین نامه ها و نشریات فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می توانند به آدرس ذیل مراجعه فرمایند .

 http://tec.mporg.ir  


دریافت کد ساعت