از مدیران محترم خواهشمند است جهت معرفی هرچه بهتر هنرستان خود در وبلاگ گروه آموزشی ساختمان نسبت به ارسال فایل معرفی هنرستان اعم از تاریخچه ـ فضا ـ امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی و آدرس مربوطه به پست الکترونیکی (mashoar@yahoo.com) اقدام مقتضی مبذول فرمایند. باتشکر


دریافت کد ساعت