خبر خبر خبر
گروه آموزشی ساختمان شاخه فنی و حرفه ای  بازدیدی از پ‍ژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله ترتیب داده است.   
با توجه به ظرفیت محدود ۲۰ نفری برای این بازدیدُ هنرآموزان علاقمند به شرکت در این بازدید می توانند برای هماهنگی با آقای مهندس شجاعی تماس بگیرند.
تاریخ بازدید: دوشنبه   12 اردیبهشت 90  
زمان:  ساعت 9 صبح ، حرکت از حیاط اداره کل
جهت اطلاعات بیشتر تماس با آقای شجاعی : 09127059577

دریافت کد ساعت