به اطلاع مدیران محترم و همکاران گرانقدر می رساند که گروه آموزشی ساختمان برنامه بازدید گروهی تعداد ۲۵ نفر از همکاران محترم را از مجموعه ی کارگاهها و آزمایشگاههای پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله در روز دوشنبه مورخ ۹۰/۱۱/۱۰ تدارک دیده است لذا از مدیران محترم خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا همکاران عزیز ضمن هماهنگی های لازم بتوانند از این برنامه استفاده نمایند .


دریافت کد ساعت