باسمه تعالی 

آغاز سال نو را به کلیه همکاران و هنرجویان عزیز تبریک عرض نموده و  هفت سین سلامت سعادت سیادت سرور سرسبزی  سرزندگی و سرافرازی را برای شما عزیزان آروزومندیم .  


دریافت کد ساعت