دوستان عزیز می توانند از این به بعد از سایت زیر جهت ارتباط با گروه آموزشی ساختمان شهر تهران استفاده نمایند       http://tehrangam.tedu.ir/Default.aspx?page=487


دریافت کد ساعت