به اطلاع مدیران محترم و همکاران گرانقدر می رساند با توجه به ویرایش جدید کتاب فناوری ساختمانهای فلزی جلسه ای باموضوع بررسی کتاب مزبور در روز دوشنبه مورخ 7/9/90 از ساعت 9 لغایت 12 در محل ساختمان گروههای آموزشی رو به روی اداره کل برگزار می گردد لذا از همکاران محترم مدرس این درس در سال جاری دعوت به عمل می آید تا با حضور گرم  و اظهار نظر کارشناسانه خود در جمع بندی و اخذ نتایج هرچه پر بارتر مارا یاری نموده و جهت ویرایش وچاپ سال آتی به دفتر تالیف ارائه نماییم چرا که چاپ سال جاری نیز یک ساله می باشد


دریافت کد ساعت