به اطلاع همکاران محترم می رساند که دوره ی آموزش ضمن خدمت نقشه کشی به کمک نرم افزار اتوکد به مدت 40 ساعت راس ساعت ۹ صبح  روز جمعه مورخ          ۲۹/۱۱/۸۹در هنرستان المهدی منطقه ۱۰ واقع در خیابان قزوین نرسیده به میدان شمشیری خ شهید سبحانی (16متری امیری)کوچه توده دهقان پلاک 20 شروع خواهد شد جهت شرکت در دوره ی مزبور با در دست داشتن ابلاغ تدریس سال جاری و آخرین حکم کارگزینی و معرفی نامه از هنرستان که به تایید منطقه نیز رسیده باشد  به آدرس فوق الذکر مراجعه فرمایند. تلفن هنرستان 55739319 و 55734140 و 55746127


دریافت کد ساعت