ساقیا آمدن عید مبارک بادت              وان مواعید که کردی مرواد از یادت 

 فرا رسیدن سال نو را به کلیه ی همکاران محترم وخانواده ی ارجمندشان تبریک و تحنیت عرض نموده وسالی توام با هفت سین سربلندی، سرور ،سر سبزی،سلامت،سعادت،سیادت و سفره ای پر برکت را برای شما آرزو مدیم انشاءاله 


دریافت کد ساعت